Monday, 24 March 2014

Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutus Suomessa ? 2014-? 2014

Ergonomiakortti

By 

Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutus  Suomessa ? 2014-? 2014

Kouluttajat: Oy Ergosolutions BC Ab,
Leena Tamminen-PeterPotilassiirtojen Ergonomiakortti on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja kaikki, jotka tekevät potilassiirtoja.
Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua.
Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä esim. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosastolla sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet paljon.
Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

1.    Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
2.    Riskin arviointi potilassiirroissa
3.    Oman kehon hallinta potilassiirroissa
4.    Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
5.    Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
6.    Apuvälineet ja nostimet
7.    Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

Ajankohdat ja paikka:

  •   alkuinfo ?.2014 ?  ?:ssa klo ?–?0, jossa tutustaan toisiimme ja verkko-opiskeluympäristöön. Tämä osio on vaapaaehtoinen ja tarvittaessa verkko-opiskeluun aloittamiseen saa apua sähköpostitse tai puhelimella.
  • verkko-opiskelua ?.–? 2013 (kirjallisia tehtäviä, lukutehtäviä ja harjoituksia)
  •  lähiopetusjaksot ?:ssa: 2 x 8 h ? ?.-?.2014 klo ?–? ja ?–?
  • taitojen soveltamista omalla työpaikalla tai jossain hoitolaitoksessa
  • kertaus ja käytännön koepäivä ?:ssa ? 2014 klo ?–?
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä ?  ja Ergonomiakorttikouluttajat: Leena Tamminen-Peter, työfysioterapeutti, FT, SHO

Hinta: ? euroa/osallistuja  + alv 24 %, jos on useampi osallistuja samasta työpaikasta niin hinta on ? euroa/osallistuja  + alv 24 %. Koulutus veloitetaan ennen lähiopetusjaksoa.
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä

Ilmoittautuminen: ota yhteyttä.
Leena Tamminen-Peterille,  email: leena[at]ergosolutions[dot].fi  tai puh: 040 544 7134

Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.

TYÖNANTAJAN ETU

Ergonomialuentoja ja Ergonimiakorttikoulutusta myös
 tilauskoulutuksena.

Tuesday, 27 August 2013

NEWS AJANKOHTAISTA

Ergonomics

By
Potilassiirrot

Completely revised patient transfer book | Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013. Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav. http://is.gd/kWg5Jo
This textbook is written for all nursing personnel, their supervisors and teachers to transfer patients ergonomically.
Tämä kirja on tehty potilaiden siirtymistä avustavia, samoin kuin heidän esimiehiään ja kouluttajiaan varten. Sen tarkoitus on auttaa jäsentämään hoitajan roolia ja antaa tarvittavia taitoja erilaisissa potilassiirtotilanteissa.

 

N I V A
Nivaeducation Advanced Training in Occupational Health
5 x 1 day (a seminar in each Nordic country), in early 2011

Thursday, 1 August 2013

Artikkelit - Articles Julkaisut - Publications Leena Tamminen-Peter

Ergonomia

By
Google Schoolar: tinyurl.com/LTamminen-Peter

ISO Technical Report 'Manual handling of People in the Healthcare Sector'
(ISO/TR 12296: 2012) on julkaistu kesäkuussa. Leena on kuulunut työryhmään, joka on kirjoittanut teknisen raportin. Englanninkielinen kooste. Koko julkaisun voi ostaa osoitteessa:

Pinsetti 4|2012 sivu 31-32 Ergonomialla kevennystä leikkausalityöhön  

Fysioterapia-lehti 7|2012 sivu 42-44 Potilassiirtojen ergonomiakortti turvallisen liikkumisen avuksi

T E H Y 13 (19•10•2010)

sivu 24-27 Todistetusti ergonominen

P R E M I S S I
terveys- ja sosiaalialan
johtamisen erikoisjulkaisu
1 • 2010
Turvallisuusjohtamisella hoitotyön riskit hallintaan
sivut 6-8

HOITOTIEDE 2010, 22 (2), 118–128
abstract / tiivistelmä

T E L M A
Työelämän kehittämisen erikoislehti, 4 • 2010 |
ergonomiaverkossa vilkasta tiedonvaihtoa - sivu 45

Active exchange of information in the ergonomics net


ILTALEHTI
pe 7.1.2011
Nosturi vähentäisi vanhustenhoitajien kipuja. Hoitajien työn fyysistä kuormitusta voidaan vähentää, kunhan työpaikka tarttuu asiaan tosissaan.

Potilassiirrot

Completely revised patient transfer book | Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013. Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav. http://is.gd/kWg5Jo
This textbook is written for all nursing personnel, their supervisors and teachers to transfer patients ergonomically.
Tämä kirja on tehty potilaiden siirtymistä avustavia, samoin kuin heidän esimiehiään ja kouluttajiaan varten. Sen tarkoitus on auttaa jäsentämään hoitajan roolia ja antaa tarvittavia taitoja erilaisissa potilassiirtotilanteissa.